Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

CLRAE esindus külastas Riigikohut

28. aprill 2010
PrintPDF
27. aprillil käis Riigikohtus visiidil Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) esindus.

Kohtumisel andis Riigikohtu esimees Märt Rask ülevaate Riigikohtu kui põhiseaduskohtu rollist Eestis. Samuti peatuti põhjalikult Riigikohtu üldkogu 16. märtsi otsusel nr 3-4-1-8-09, mis tunnistas puudused kohalike omavalitsuste rahastamise korralduses põhiseaduse vastaseks.

Maaomavalitsuste liit ja linnade liit on palunud CLRAE-l algatada järelevalve Eesti riigi poolt kohalike omavalitsuste finantsautonoomia rikkumise kohta. Kirja kohaselt seisneb rikkumine selles, et riik võttis 20. veebruaril 2009 vastu riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse, millega vähendati füüsilise isiku tulumaksust omavalitsusüksustele laekuvat osa 11,93 protsendilt 11,4 protsendile.

CLRAE esindab Euroopa Nõukogu riikide (47) kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusorganeid. 25.– 28. aprillini toimunud Eesti visiidil kohtuti riigi ja kohalike omavalitsuste ning omavalitsusliitude esindajatega ja regionaalministriga.

CLRAE esindajad vasakult: dr. Zoltan Szente, Joss Wienen ja Stéphanie Poirel.


Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist