Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Distsiplinaarkolleegium tegi otsuse Viru maakohtuniku distsiplinaarasjas

29. aprill 2019
PrintPDF

Riigikohtu juures tegutsev distsiplinaarkolleegium tegi otsuse Viru Maakohtu kohtuniku Andres Hallmäe distsiplinaarasjas, mis algatati kohtuniku ametikohustuste mittekohase täitmise tõttu.

Möödunud aasta detsembris algatatud distsiplinaarasjas otsustas kolleegium, et Andres Hallmägi on süüdi ametikohustuste ebakohases täitmises. Kolleegium mõistis Andres Hallmäe süüdi  tsiviilasjade lahendamisega venitamises, kohtulahendite kuulutamise aja korduvas ja pikaks ajaks edasilükkamises ning menetlusosaliste sellest teavitamata jätmises. Samuti mõistis kolleegium kohtuniku süüdi otsuse kirjeldava osa nõuete rikkumises. Ülejäänud osas mõistis kolleegium Andres Hallmäe õigeks.

Distsiplinaarkolleegium mõistis kohtunikule karistuseks ametipalga vähendamise 10 protsendi võrra kuueks kuuks. Distsiplinaarkaristus kustub, kui kohtunik pole aasta jooksul pärast distsiplinaarkolleegiumi otsuse jõustumist toime pannud uut süütegu.

Viimase viie aasta jooksul ehk aastatel 2014–2018 on distsiplinaarkolleegium arutanud 14 distsiplinaarsüüdistust 16 kohtuniku suhtes ning teinud sealjuures 5 kohtuniku suhtes õigeksmõistva ja  11 kohtuniku suhtes süüdimõistva otsuse. Kõige enam süüdimõistvaid otsuseid on tehtud ametikohustuste mittekohase täitmise eest. Süüdimõistmisel on karistuseks määratud enamasti noomitus. Palga alandamine on viimasel viiel aastal määratud karistuseks ühel korral.

Distsiplinaarkolleegiumi otsus

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 53 33 98 46
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee