Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Eesti ja saksa kohtunikud asuvad üksteise kohtukaasuseid lahendama

19. september 2013
PrintPDF

Täna ja homme, 19.–20. septembril toimub Tartus Riigikohtu kriminaalkolleegiumi ja Saksa Ülemkohtu (Bundesgerichtshof) ühisseminar, mille eesmärgiks on analüüsida kahe riigi karistusõiguse olemust ja jagada kogemusi kaasuste lahendamisel.

 

Kahepäevase seminari käigus lahendatakse vastastikku teineteise selliseid kaasuseid, mis on viimasel ajal kummaski riigis enim õigusalaseid diskussioone tekitanud. Eelnevalt on pooled vahetanud kaasuste võimalike lahenduste kirjalikke tekste ja seminari käigus leiab aset lahenduskäikude põhjalikum analüüs ning sellega seonduv arutelu.

„Tegemist on võrdlemisi uuendusliku koolitusvormiga, mille võimalikkus tugineb saksa ja eesti karistusõiguse olulisele sarnasusele.  Samas peaks selle ettevõtmise osalejaile huvitavaks muutma just need spetsiifilised nüansid, mis kahe riigi karistusõigust teineteisest eristavad,“ sõnas seminari üks eestvedajaid riigikohtunik Eerik Kergandberg.

Seminaril osalevad Saksa Ülemkohtu 1. kriminaalsenati kohtunikud, Eestist lisaks riigikohtunikele ka kriminaalkolleegiumi nõunikud, Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunikud, peaprokurör Norman Aas ning advokatuuri esindajana vandeadvokaat Jaanus Tehver.


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
www.riigikohus.ee