Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Eestis kogunevad Euroopa kõrgemate kohtute presidendid

19. oktoober 2017
PrintPDF
Neljapäeval ja reedel toimub Tallinnas Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgemate kohtute esimeeste kohtumine, mille keskseks teemaks on võimude lahususe tagamine.  

 

Euroopa kõrgemate kohtute esimehed kogunevad Eestis esmakordselt, kohtumist juhib Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, kes valiti mullu oktoobris Euroopa liidu kõrgemate kohtute presidentide ühenduse esimeheks.

Priit Pikamäe sõnul on õigusemõistmise sõltumatus ja võimude lahususe sisuline saavutamine muutunud Euroopas üha enam aktuaalseks: „Pean siin silmas sündmusi Poolas, aga enne seda ka Türgis, kus riigipöörde järgselt vahistati massiliselt kohtunikke. Samuti ka Ungaris, kus poliitiliselt motiveeritud kohtureformi tulemusena kaotasid paljud kohtunikud oma ameti. See näitab, et kohtuvõimu sõltumatus ei ole midagi enesestmõistetavat isegi mitte 21. sajandi Euroopas.“

„Kohtuvõimu sõltumatuse tagamine on seadusandja otsus ja oluline osa poliitilisest kultuurist. Kohtute tegevuse mõjutamine avalike poliitiliste reformidega on vaid üks osa, märksa hiilivam tendents on kõrgemate kohtute tegevuse mõjutamine läbi rahastamisotsuste,“ lisas Pikamäe.

Tallinnas toimuval kohtumisel arutatakse, millised tingimused peavad olema täidetud kohtuvõimu kui eraldiseisva võimuharu sõltumatuse ja finantsautonoomsuse tagamiseks. Samuti tulevad vastastikkuste teadmiste ja kogemuste vahetamise teel kõne alla küsimused, kas ja kuivõrd kontrollivad teised riiklikud institutsioonid kõrgemate kohtute tegevust ning milline on kohtuesimeeste roll seoses kohtusüsteemi puudutavate reformidega. Kohtumise üks eesmärke on ühtsete standardite kujundamine kohtuvõimu sõltumatuse sisustamiseks ja mõistmiseks.

Kohtumisel osalevad Austria, Belgia, Hollandi, Horvaatia, Soome, Luksemburgi, Norra, Poola, Sloveenia, Rootsi, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Läti, Itaalia, Hispaania, Portugali, Tšehhi, Iirimaa, Slovakkia, Albaania, Montenegro ja Eesti kõrgema kohtu esimehed.

 

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
www.riigikohus.ee