Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

EL-i kõrgemad kohtud pöördusid Euroopa Komisjoni poole

21. Detsember 2017
PrintPDF

Euroopa liidu kõrgemate kohtute presidentide võrgustik tegi esmaspäeval, 18. detsembril pöördumise Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansile. 

Pöördumises, millele kirjutas alla võrgustiku president Priit Pikamäe, väljendatakse sügavat muret Poola õigussüsteemis toimuva üle. Võrgustiku hinnangul võivad kavandatud seadusemuudatused tõsiselt kahjustada Poola kohtunike ja ülemkohtu sõltumatust ning õiguskindlust kogu Euroopas.

Presidentide võrgustik märgib, et ühe muudatusena ette nähtud ülemkohtu kohtunike kohustusliku pensioniea alandamine avaldab olulist mõju ülemkohtu praegusele koosseisule. Nimelt peaks selle tulemusena enam kui kolmandik ülemkohtu kohtunikest, sealhulgas Poola ülemkohtu esimees, ametist lahkuma. Võrgustik väljendab sügavat muret, et kohtunike ennetähtaegne ametist vabastamine õõnestab ülemkohtu autonoomiat ja sõltumatust ning rõhutab, et kohtunike ennetähtaegne ametist vabastamine ei ole kooskõlas Euroopa Kohtu kohtupraktikaga.

Võrgustiku hinnangul toovad seadusemuudatused, millega antakse Poola parlamendile kontroll kohtunike ametisse nimetamise üle, pikemas perspektiivis kaasa kohtunikkonna politiseerumise. Kohtunike ametisse nimetamine peab olema päevapoliitikast sõltumatu. Võrgustik rõhutab, et Euroopa Liidu liikmesriikide justiitskoostöö põhineb vastastikusel usaldusel ning õiguskindlus ja usaldus on ka liikmesriikide kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise ja täitmise eeltingimused. 

Avalduse täistekst on kättesaadav siit.

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846