Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

ESM-i istungit on võimalik jälgida veebiülekandena

7. mai 2012
PrintPDF
Homme, 8. mail, toimub Riigikohtu üldkogu istung Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu põhiseaduslikkuse küsimuses. Veebiülekannet istungist on võimalik jälgida aadressidelt

www.riigikohus.ee ja uudised.err.ee. Ülekannet on võimalik järelvaadata aadressilt http://uudised.err.ee/index.php?06252620.

Istungil saavad sõna kõik menetlusosalised: õiguskantsler, Vabariigi Valitsus, keda esindab justiitsminister, Eesti Pank, Rahandusministeerium ja Välisministeerium. Samuti saavad oma seisukohti esitada kõik kohtu palvel arvamuse esitanud asjatundjad (Tartu Ülikooli õigusteaduskond, EBS-i majandusteooria õppetool, Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond, Tallinna Ülikooli õigusakadeemia ja dr Anneli Albi). 

Istung algab kell 11. Kell 12.30 algab lõuna, istung jätkub kell 14. Kui aruteluteemad 8. mai istungipäevaga ei ammendu, võib istung jätkuda ka 9. mail.

Menetlusosaliste ja asjatundjate arvamustega on võimalik tutvuda siin: /et/taotlused-pohiseaduslikkuse-jarelevalve-asjades.

Otsuse teatamise aja annab kohus teada täiendavalt.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja