Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Esmakordselt anti välja Kohtu Teravaima Sule aumärgid

14. veebruar 2011
PrintPDF

Seekordsel kohtunike täiskogul anti esmakordselt välja Kohtu Teravaima Sule aumärgid. Kohtu Teravaima Sule aumärgid pälvisid Tartu Halduskohtu kohtunik Mai Saunanen haldusõiguse valdkonnas, Tartu Maakohtu kohtunik Ingeri Tamm karistusõiguse valdkonnas ja Harju Maakohtu kohtunik Kaija Kaijanen tsiviilõiguse valdkonnas.


Kohtu Teravaima Sule aumärgi pälvinud Mai Saunanen, Kaija Kaijanen ja Ingeri Tamm (Viktoria Reimani foto).

Aumärgi väljaandmisega soovitakse tunnustada esimese astme kohtunike kutsetööd ja tõsta nende hulgast esile parimaid. „Tunnustamise idee tekkis juba mõnda aega tagasi ja realiseerus 10. detsembril 2010 kohtute haldamise nõukoja otsusega aumärgi sisseseadmise kohta. Pole ju uudiseks, et kohtud on ülekoormatud. Lahendada aastas üle 500 asja ja samal ajal hoida ennast kursis muutuva seadusandlusega, osaleda vajalikel koolitustel ning panustada kohtunike omavalitsuskogude töös, ei ole just lihtne ülesanne. Seetõttu on kohtunikud kindlasti väärt tunnustamist ja esiletõstmist,“ ütles aumärkide jagamise komisjoni esimees riigikohtunik Peeter Jerofejev.

Aumärgi väljaandmise otsustab kümneliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad statuudi järgi kõige kauem teenistuses olnud kohtunikud Riigikohtu ning Tallinna ja Tartu Ringkonnakohtu igast kolleegiumist.

Ettepanekuid aumärgi omistamiseks küsis komisjon nii kohtusüsteemi seest kui väljast, näiteks prokuratuurilt ja advokatuurilt.

Aumärgiks on kunstnik Anu Kalmu kuivnõeltehnikas tehtud graafiline leht „Kohtu teravaim sulg“.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja