Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Euroopa kõrgemad kohtud avaldasid toetust Poola kohtunikkonnale

5. aprill 2017
PrintPDF
Euroopa liidu kõrgemate kohtute presidentide ühendus tegi avalduse, milles kinnitatakse solidaarsust Poola kohtunikkonnaga.

Ühendus, kuhu kuuluvad kõigi Euroopa liidu kõrgemate kohtute presidendid, väljendas muret teiste võimuharude sekkumise pärast Poola kohtusüsteemi tegevusse, mis võib ohustada nii Poola kõrgema kohtu kui Poola kohtusüsteemi sõltumatust tervikuna.

 

„Koostöö Euroopa liidu justiitsvaldkonnas põhineb vastastikusel usaldusel õigusemõistmise vastu. Teated Poola võimude sekkumise kohta kohtusüsteemi toimimisse kujutavad endast ohtu Poola ülemkohtu ja Poola kohtusüsteemi kui terviku sõltumatusele,“ märkis ühendus avalduses.
 
Avalduse täistekstiga (inglise keeles) on võimalik tutvuda ühenduse veebilehel: http://network-presidents.eu/sites/default/files/StatementPoland.pdf 
 
Ühendus koondab Euroopa Liidu kõigi liikmesriikide tsiviil- ja kriminaalvaidlusi lahendavate kõrgemate kohtute esimehi, selle president on alates 1. jaanuarist Riigikohtu esimees Priit Pikamäe. Seoses Eesti kõrgema kohtu eesistumisega koguneb võrgustiku juhatus reedel, 5. mail Tallinnas.
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846

 

 

European Supreme Courts expressed support to the judiciary of Poland
 
The Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union issued a statement expressing solidarity with the judiciary of Poland.

 

The Network comprising the Presidents of the Supreme Courts of the European Union is concerned in relation to reports of interferences by the Polish authorities with the Polish judiciary which appear to indicate a threat to the independence of the Supreme Court as well as the Polish judiciary as a whole.
 
“Co-operation in the field of justice is largely based on mutual trust in the administration of justice within the European Union. The Network of Presidents therefore expresses its concern that the interferences by the Polish authorities will not only have the effect of undermining the rule of law, but also mutual trust in the administration of justice,“ was explained by the Network in its statement.
 
The full text of the Statement of the Network is available on the website of the Network: http://network-presidents.eu/sites/default/files/StatementPoland.pdf 
 
The Network is an organisation comprising the Presidents of the Supreme Courts of the European Union. Mr. Priit Pikamäe, the Chief Justice of the Supreme Court of Estonia, is the President of the Network since 1 January 2017. The Board of the Network will convene on the 5th of May in Tallinn.

 

Merje Talvik
Head of the Communication Department
The Supreme Court of Estonia
merje [dot] talvikatriigikohus [dot] ee