Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Euroopa Nõukogu avalikustas võrdleva ülevaate 45 liikmesriigi õigussüsteemidest

26. oktoober 2016
PrintPDF
Euroopa Nõukogu avalikustas võrdleva ülevaate Euroopa Nõukogu 45 liikmesriigi õigussüsteemide kohta, kus tõsteti Eesti õigussüsteemi positiivselt esile.

Ülevaates märgitakse, et Eesti maksumaksja kulutab vähem raha kohtusüsteemi ülalpidamisele kui keskmiselt Euroopa Nõukogu riikide maksumaksjad. Euroopa Liidu 28 liikmesriigi võrdluses on Eesti üks odavamaid kohtusüsteeme suhestatuna SKP-sse.

Raportis on Eesti kohtusüsteemi esile tõstetud seoses lühenenud menetlustähtaegadega kriminaalkohtumenetluses. Tõdeti, et positiivne mõju menetlustähtaegadele on olnud kohtujuristide ametikoha loomisel. Lisaks on välja toodud, et Eesti on üks vähestest riikidest, kus tsiviilkohtumenetluses olevate asjade arv on alates 2012. aastast pidevalt vähenenud.

Jätkuvalt paistab Eesti kohtusüsteem teiste seast silma heade tulemustega IT lahenduste kasutamise poolest.

Vaata täpsemalt CEPEJ raportist ja CEPEJ IT raportist.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846