Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Henn Jõksi fond ootab õigusüliõpilaste stipendiumitaotlusi

24. mai 2024
PrintPDF

5. septembrini on Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilastel võimalik kandideerida endise riigikohtuniku Henn Jõksi mälestusfondi stipendiumitele. Välja kuulutatud taotlusvooru raames jagab fond välja kokku 14 000 eurot toetusi.

Henn Jõks (1955–2022) töötas riigikohtunikuna aastail 1994–2020. Mälestusfond loodi 2022. aastal tema venna Allar Jõksi algatusel Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde, et toetada Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust.
 
Fondist on eraldatud kahe tegutsemisaasta jooksul stipendiume ja toetusi summas 26 000 eurot. Fondi esimesed stipendiumid aastal 2022 pälvisid Liis Kikas, Karl Joonas Kendla, Mirjam Orav ja Armani Pogosjan. 2023. aastal said stipendiumi Christina Kiik, Artur Piisang, Ketlin Õunap ja Kertu-Liis Rannik.
 
Henn Jõksi fondi asutaja Allar Jõks tänab kõiki annetajaid. „Möödunud aastal annetasid 28 eraisikut ja üks juriidiline isik fondile 19 500 eurot, mis võimaldas suurendada toetusi ja stipendiume. Oma tagasisides on stipendiaadid südamlikult kirjeldanud, kuidas stipendium on aidanud neil jätkata välisõpinguid ning keskenduda teadustööle. Minu siiras tänu kõigile toetajatele, tänu kellele arendame Eesti õigusteadust ja hoiame elavana mälestust Henn Jõksist!“
 
Henn Jõksi fond toetab 2024. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust 14 000 euroga järgmiselt:
  1. Neli 2500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilastele, kes on läbinud vähemalt bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava ning jätkavad õigusteaduse õpinguid;
  2. 2500 euroga toetatakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võistkonna osalemist Euroopa Liidu õiguse harjutuskohtu võistlusel;
  3. 1500 euroga toetatakse Eesti Harjutuskohtu võistluse läbiviimist.
Punktis 1 nimetatud stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond e-Ankeedi keskkonnas ja see peab sisaldama järgmisi lisadokumente:
  • dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis;
  • senise õppetöö tulemusi kajastav dokument;
  • motivatsioonikiri (kuni 2 lk), milles taotleja kirjeldab lühidalt oma senist professionaalset ja akadeemilist tegevust ja tulevikueesmärke (näiteks oma eesmärke Eesti õiguse uurimisse panustamisel); selgitab, millised õigusvaldkonnad talle enim huvi pakuvad ning toob välja, milleks plaanib stipendiumit kasutada.
Taotluste vastuvõtt lõpeb 05.09.2024 kell 24.00.
 
Taotlused koos lisadega esitatakse läbivaatamiseks Henn Jõksi fondi halduskogule: 
  • Carri Ginter, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Euroopa õiguse kaasprofessor
  • Villu Kõve, Riigikohtu esimees
  • Karolyn Krillo, Tallinna Ringkonnakohtu nõunik-kohtujurist
Henn Jõksi fondile saab annetada alljärgnevalt:
Annetuse saaja: Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Arvelduskonto: EE117700771000664610 LHV Pank
Arvelduskonto: EE672200221001101347 Swedbank
Selgitus: annetus Henn Jõksi fondi
 
Rohkem infot Henn Jõksi fondi uue taotlusvooru kohta on Eesti Rahvuskultuuri Fondi kodulehel.