Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Ilmus analüüs menetlustoimingutest ja nende vaidlustamisest

1. veebruar 2011
PrintPDF
Riigikohtu õigusteabe osakond avaldas hiljuti analüüsi menetlustoimingu tähendusest Eesti õiguspraktikas ning selle vaidlustamise võimalustest kohtupraktika näitel.

Analüüs võtab kokku, et üldjuhul menetlustoiminguid iseseisvalt vaidlustada ei saa. Erandid menetlustoimingu vaidlustamiseks on kujundanud Riigikohus puhkudeks, kui esineb lõplikku haldusakti mõjutav oluline menetlusviga; subjektiivsete õiguste iseseisev rikkumine sõltumata lõplikust haldusaktist (nt viivitus); oluline menetlusviga valdkonnas, kus menetlusõigusel on eriline rõhk (nt keskkonnaõigus) või efektiivse õiguskaitse vajadus.

Analüüsiga saab tutvuda siin.

Eveli Kuklane

Kommunikatsiooniosakonna juhataja