Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi Tallinna halduskohtu kohtunikukohale

1. Detsember 2009
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas 24. novembril 2009. a Ametlikes Teadaannetes välja konkursi ühele Tallinna Halduskohtu kohtunikukohale.


 
Avaldus konkursil osalemiseks, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava (kohtute seaduse § 47 lg 1 p 1 ja lg 11) dokumendi koopia esitatakse kohtute seaduse § 53 lõike 3 kohaselt Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.


Dokumendid esitatakse märgusõna "Kohtuniku konkurss" all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee.
 
Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on saab telefonil 730 9035.

Mailin Aasmäe

Kommunikatsioonispetsialist