Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Justiitsminister kuulutas välja konkursi üheksale kohtuniku kohale

20. November 2013
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas täna, 20. novembril, Ametlikes Teadaannetes välja konkursi kolmele Tallinna Ringkonnakohtu, kolmele Harju Maakohtu, kahele Viru Maakohtu ja ühele Tartu Maakohtu (Tartu kohtumaja) kohtuniku kohale.


 
Avaldus konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia esitatakse kohtute seaduse § 53 lõike 3 kohaselt Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded. Dokumendid esitatakse märgusõna "Kohtuniku konkurss" all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil kantseleiatriigikohus [dot] ee.

Kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet on kättesaadav Riigikohtu veebilehel.

Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil

730 9035.
 


Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja