Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Käimas on konkursid kuue kohtuniku leidmiseks

21. November 2014
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas välja konkursi ühele Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi, ühele Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja ja neljale Harju Maakohtu kohtuniku kohale.


Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (kättesaadav aadressil /et/kohtunikueksamikomisjon/dokumendid), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele 17. detsembriks 2014.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna "Kohtuniku konkurss” all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil kantseleiatriigikohus [dot] ee.

Täiendavat informatsiooni kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 730 9062 või e-posti aadressil Kristel [dot] Siimula-Saaratriigikohus [dot] ee.