Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Käimas on konkurss kahe maakohtu kohtuniku leidmiseks

30. mai 2017
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas välja konkursi kahele Pärnu maakohtu kohtuniku kohale. Avaldusi saab esitada 26. juunini.

Kohtunikuks saavad kandideerida Eesti kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina. Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Vaata täpsemaid tingimusi konkursiteatest.
 
Kandideerimisavaldus, isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia koos akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopiaga tuleb Riigikohtu esimehele esitada hiljemalt 26. juuniks 2017.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna „Kohtunikukonkurss“ all e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Lossi 17, 50093 Tartu.

Täiendavat teavet konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada Riigikohtu personaliosakonnast telefonil 730 9035 ja e-aadressil piret [dot] raadomatriigikohus [dot] ee.