Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Käimas on konkurss kolme kohtuniku leidmiseks

14. November 2019
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas 13. novembril 2019 välja konkursi kolmele kohtunikukohale – üks neist on Tartu Ringkonnakohtus ja kaks Tartu Maakohtus.

Kohtute seaduse kohaselt saavad  kohtunikuks kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Kohtunikuks kandideerija peab olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. 

Kandideerimiseks tuleb 13. detsembriks 2019 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb välja  tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. Vajalikud dokumendid on leitavad Riigikohtu kodulehel.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõnaga „Kohtunikukonkurss“ e‑aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu postiaadressil Veski 32, 50409 Tartu.

Lisainfot saab konkursi teatest või Riigikohtu personaliosakonnast telefonidel 730 9062 ja 5389 0710 ning e-aadressil kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.