Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Käimas on konkurss kuue kohtuniku leidmiseks

28. märts 2019
PrintPDF

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kuue kohtunikukoha täitmiseks: üks neist on Tallinna Ringkonnakohtus, neli Harju Maakohtus ja üks Pärnu Maakohtus. 

Kohtunikuks saavad kandideerida Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on õigusalane magistrikraad, vähemalt viieaastane õigusalase töö kogemus või vähemalt kolmeaastane töökogemus kohtunõuniku või kohtujuristina, kõrged kõlbelised omadused, kõrgtasemel eesti keele oskus ning kohtunikutööks vajalikud võimed ja isiksuseomadused. Kohtunikuks kandideerija peab muuhulgas olema sooritanud kohtunikueksami või olema sellest vabastatud. Loe lisa.

Kandideerimiseks tuleb 29. aprilliks 2019 esitada Riigikohtu esimehe nimele asjakohane avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (saadaval Riigikohtu kodulehel), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia ja akadeemilise õiendi (hinneteleht) koopia. Avalduses tuleb muuhulgas välja tuua, millise kohtu või milliste kohtute kohtunikukohale kandideeritakse. 

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõnaga „Kohtunikukonkurss“ e‑posti aadressil infoatriigikohus [dot] ee või Riigikohtu aadressil Veski 32, 50409 Tartu. Lisainformatsiooni konkursi kohta saab Riigikohtu telefonil 730 9062 või kirjutades kristel [dot] siimula-saaratriigikohus [dot] ee.