Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Käimas on Riigikohtu praktikakonkurss

14. september 2022
PrintPDF

Riigikohus kuulutas välja konkursi praktikakohtadele 2022/2023 õppeaastal. Kandideerida saab 10. oktoobrini 2022.

Praktikale saab kandideerida Riigikohtu haldus-, kriminaal-, tsiviil- või põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumisse.  Praktika käigus saab üliõpilane tuttavaks Riigikohtu ja selle töökorraldusega, osaleb juhendaja toel kolleegiumi töös valmistades ette kohtuasjade menetlusse võtmise otsuseid ja kohtulahendeid.  Lisaks saab proovida kätt kohtulahendite süstematiseerimisel ning kohtupraktika ülevaadete ettevalmistamisel.

Praktika toimub kolmel perioodil, mille seast on võimalik juba kandideerimisel välja tuua oma eelistus. Praktikaperioodi algused on:

  • 7. november 2022
  • 9. jaanuar 2023
  • 20. veebruar 2023

Vaata lähemalt: www.riigikohus.ee/praktika 

Praktikaga seotud küsimustele vastab Riigikohtu personalispetsialist Kristi Jakobsoo (telefon 730 9085, e-post kristi [dot] jakobsooatriigikohus [dot] ee). 

 

Riigikohtu praktikaveeb