Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtul tuleb hinnata, kas jalgpalliliidu apellatsioonikomisjon on vahekohus

11. veebruar 2015
PrintPDF
Riigikohus rahuldas täna osaliselt Eesti Jalgpalliliiduga kohut käiva Sander Karu määruskaebuse ja saatis asja tühistatud osas ringkonnakohtule läbivaatamiseks.

Sander Karu esitas Eesti Jalgpalliliidu vastu hagi, milles palus tuvastada EJL distsiplinaarkomisjoni 8. augusti 2013. a otsuse nr 19.2 ja apellatsioonikomisjoni 29. augusti 2013. a otsuse tühisus või tunnistada need kehtetuks. Nimetatud distsiplinaarkomisjoni otsusega määrati Karule määramata perioodiks mängukeeld, mängu juhendamise ja tehnilises alas viibimise keeld EJL-i egiidi all peetavatel võistlustel ning keeld tegutseda ametiisikuna jalgpallialal.

Maa- ja ringkonnakohus leidsid, et  pooled on sõlminud kokkuleppe vaidluse lahendamiseks vahekohtus, ning seetõttu tuleb hagi jätta läbi vaatamata.

Riigikohus märkis aga, et kohtud on jätnud lahendamata küsimuse, kas Eesti Jalgpalliliidu apellatsioonikomisjon on vahekohus ja kas vahekohtumenetlus on toimunud või mitte. Sellest sõltub, milliseid õiguskaitsevahendeid saab hageja oma väidetud õiguste rikkumisel kasutada. Kui apellatsioonikomisjon on vahekohus, saab ringkonnakohtus taotleda selle otsuse tühistamist.

Riigikohus tühistas Tallinna Ringkonnakohtu 26. juuni 2014. a määruse osas, milles jäeti rahuldamata Sander Karu nõue tuvastada Eesti Jalgpalliliidu apellatsioonikomisjoni 29. augusti 2013. a otsuse tühisus või tunnistada see otsus kehtetuks. Asi saadeti tühistatud osas ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

OTSUS 3-2-1-150-14

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846