Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunike täiskogul arutletakse kohtunikuameti tuleviku üle

2. juuni 2022
PrintPDF

Tänavune kohtunike täiskogu toimub reedel, 3. juunil Tallinnas ja selle juhtmõte on „Kohtunikuamet muutuvas maailmas“.

„Sel aastal möödub 30 aastat taasiseseisvunud Eestis kohtute loomisest ja 20 aastat kohtute töökorralduse aluseks oleva kohtute seaduse vastuvõtmisest, mistõttu on õige aeg vaadata, kuhu ja milliseks on arenenud kohtunikuamet ja mida toob meile tulevik,“ märkis Riigikohtu esimees Villu Kõve

Riigikohtunik Urmas Volens räägib oma ettekandes kohtunikuks saamisest ja kavandatavast ühtsest juristi kutseeksamist. Viimane peaks pikemas perspektiivis parandama ja ühtlustama erinevatel õiguselukutsetel nõutavate õigusteadmiste taset, hoidma kokku eksamineerimisele kuluvat ressurssi ning leevendama pealekasvu probleemi, mis on mõnes õigusvaldkonnas juba päris terav.

Seejärel kõneleb riigi peaprokurör Andres Parmas kohtuniku rollist, mida defineeritakse eri õigussüsteemides üpris erinevalt ja ka Eestis toimus selles osas alles üsna hiljuti suur muutus. Muu hulgas käsitleb Parmas kohtuniku vabadust menetluse juhtimisel – milline mõju on tema isiklikel arusaamadel ning kuivõrd teda piiravad näiteks kõrgemate kohtute suunised.

Samuti toimub täiskogul paneeldiskussioon teemal: „Eesti-Vene õigusabilepingu rakendamine ja kohtute töökorraldus sõjaseisukorras“, mida juhib Tallinna Halduskohtu kohtunik Kristjan Siigur. Arutelus osalevad Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo, riigikohtunik Ivo Pilving, Harju Maakohtu esimees Astrid Asi, Harju Maakohtu kohtunik ja Eesti Kohtunike Ühingu esimees Anu Uritam, Justiitsministeeriumi justiitspoliitika asekantsler Viljar Peep ning peaprokurör Andres Parmas.

Viimasel ajal on seoses Eesti-Vene õigusabilepingu täitmisega kerkinud esile mitmeid probleeme, mis on seotud näiteks elatisvõlglastele täitedokumentide kättetoimetamisega, sanktsioneeritud äriühingute nõuete tunnustamise ja sissenõudmisega ning venemaalastest korteriomanike kommunaalvõlgadega. Praeguses olukorras on mõistagi oluline küsimus, kas ja kuidas saab üldse teha koostööd rahvusvahelisi kokkuleppeid eirava riigiga. 

Kohtunike täiskogul esinevad traditsioonilise aastaettekandega ka Riigikohtu esimees Villu Kõve ja justiitsminister Maris Lauri. Lisaks valitakse seal kohtunikkonna omavalitsusorganid, õnnitletakse tööjuubilare, antakse üle kohtute aumärk ja Aasta Selgesõnalise auhind. Viimane on mõeldud kohtunikule, kes on avalikkusele lihtsas ja selges eesti keeles ning arusaadavalt selgitanud õigusemõistmise põhimõtteid. 

NB! Riigikohtu esimehe ja justiitsministri ettekandeid on võimalik jälgida ka interneti vahedusel näiteks ERR-i uudisteportaalis. Ülekanne algab kell 10.00.

 

Arno Põder
pressiesindaja
Riigikohus
arno [dot] poderatriigikohus [dot] ee