Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikud kogunevad arutama õigus- ja kohtusüsteemi arengute üle. Toimub veebiülekanne

5. veebruar 2013
PrintPDF
8. veebruaril toimub Tallinnas Kumu auditooriumis kohtunike täiskogu, millest on osa võtma oodatud kõik Eesti kohtunikud. Riigikohtu esimehe Märt Raski ja justiitsminister Hanno Pevkuri ettekandeid õigus- ja kohtusüsteemi arengust kannab täiskogu nõusolekul veebis üle ERR-i uudisteportaal.

Kõnesid saab järelvaadata siin: Riigikohtu esimees Märt Rask / justiitsminister Hanno Pevkur.

Lisaks Riigikohtu esimehe ja justiitsministri ettekannetele tutvustatakse täiskogul kahte hiljutivalminud dokumenti: „Kohtujuhtimise hea tava“ ja GRECO raportit „Korruptsiooni ennetamine parlamendi liikmete, prokuröride ja kohtunike seas“; arutatakse kohtuvõimu staatuse üle demokraatlikus õigusriigis; kuulatakse Riigikohtu tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi esimeeste ettekandeid seaduste ühetaolisest kohaldamisest ja kohtute omavalitsusorganite tegevusülevaateid.

Kohtute seadusest tulenevalt kuuluvad kohtunike täiskogusse kõik Eesti kohtunikud. Hetkel on Eestis ametis 227 kohtunikku. Kohtunike täiskogu kuulab seaduse kohaselt ära Riigikohtu esimehe ja justiitsministri ettekande õigus- ja kohtusüsteemi arengust; arutab õigusemõistmise probleeme ning muid kohtute ja kohtunikutööga seotud küsimusi ning valib liikmed kohtute omavalitsusorganitesse.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja