Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikueksami komisjon ootab uusi kohtunikueksami avaldusi

29. mai 2019
PrintPDF

Järgmise kohtunikueksami kirjalik osa toimub 9.–13. septembril ja suuline osa 14.–18. oktoobril. Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb avaldus esitada hiljemalt 9. juuliks. 

Kohtunikueksamil võivad osaleda need, kes vastavad kohtunikule esitatavatele nõuetele. Muudatusega kohtute seaduses muutusid kevadel nõuded maa- ja halduskohtunikeks kandideerijate töökogemuse tõendamisele. Kui varem nõudis seadus kandidaadilt vähemalt viieaastast töökogemust ameti- või töökohal, millele oli seadus või tööandja seadnud magistrikraadinõude, siis nüüd saavad kandideerida ka need, kel on vähemalt viieaastane juriidiline töökogemus pärast magistrikraadi omandamist, kuid magistrikraadi nõuet ameti- või töökohal esitatud ei ole. Hinnangu sellele, kas tehtud töö nõudis õigusalast magistrikraadi ning kas kohtunikuks kandideerimise tingimus on seega täidetud, annab kohtunikueksamikomisjon. Kohtunõunikke ja -juriste muudatus ei puuduta.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada kohtunikueksamikomisjonile elektroonselt aadressil infoatriigikohus [dot] ee või posti teel Riigikohtu aadressil Veski 32, 50409 Tartu.

Täpsemalt saab eksami kohta lugeda siit.