Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikueksamikomisjon ja koolitusnõukogu arutasid kohtunikuks saamise protseduuri üle

18. November 2014
PrintPDF
Kohtunikueksamikomisjoni (KEK) ja koolitusnõukogu (KN) liikmed kogunesid teisele ühisistungile, et arutleda kohtunike ettevalmistuse süsteemi ja kohtunikuks saamise protseduuri üle.


Eelmisel nädalal toimunud kahepäevasel ühisistungil tutvustati 2014. aasta suvel valminud uuringut „Kohtunikuameti kuvand Eestis ning tehti ülevaade kohtunike ettevalmistuse ning kohtunikutööks vajalike teadmiste-oskuste kontrollimisega seotud probleemidest. Kohtunikuks saamise korralduse ülevaatamise ja probleemide kaardistamiseks ajendiks on tänaseks ilmnenud kitsaskohad ning tõsiasi, et ligi kolmandik kohtunikkonnast on jõudmas pensioniikka. Seega on lähenemas aeg, mil kohtusüsteem peab olema valmis ametist lahkujate asemele piisava hulga kohtunikuametisse sobivate juristide leidmiseks.


Ühisistungil arutati, kas ja kuidas olemasolevat ettevalmistusprotsessi ja teadmiste-oskuste kontrollimise süsteemi muuta. Arutelu käigus leiti muu hulgas, et praegu kehtiv ettevalmistusteenistus on oma aja ära elanud ning vajab põhjalikku ümbermõtestamist.


Kohtunikuks saamise korraldusele keskendub ka 2015. aasta kohtunike täiskogu.

Liis Linn
Kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
Tel. 7309025