Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtupraktika analüüs võtab luubi alla sisendkäibemaksu mahaarvamise Riigikohtu praktikas

28. jaanuar 2019
PrintPDF

Äsja valminud kohtupraktika analüüs võtab kokku üle 60 sisendkäibemaksu mahaarvamist puudutava vaidluse, mille Riigikohus on viimase 20 aasta jooksul lahendanud.

Ülevaates on esitatud Riigikohtu seisukohad sisendkäibemaksu mahaarvamise lubatavuse kohta süstematiseeritud kujul, eristades arenguid ajateljel ning tuues välja kõige värskem praktika.

Kohtupraktika analüüsiga saab tutvuda siin (Riigikohtu kohelehel, analüüside alajaotuses).