Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtute aastaraamat 2016 keskendub põhiseaduslikkuse järelevalvele

6. juuni 2017
PrintPDF
Kui varasemalt on aastaraamatutes analüüsitud kriminaal-, haldus- ja tsiviilmenetlusega seonduvat, siis Kohtute aastaraamat 2016 keskendub põhiseaduslikkuse järelevalvele.

„Seda, et niisugune teemavalik end õigustab, näitab ilmekalt sel aastal toimunud aktiivne debatt põhiseaduslikkuse järelevalve ja kohtuvõimu ühiskondliku rolli teemadel. Kohtunikkonna jaoks on põhiseaduslikkuse järelevalve küsimused olnud aktuaalsed ja arutlema kutsuvad siiski juba pikemat aega,“ sõnas Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik ja aastaraamatu peatoimetaja Andres Parmas. 

Näiteks tuleb aastaraamatus jutuks võimalus põhiõiguste kaitseks otse Riigikohtusse pöörduda, fraktsioonikaebuse idee plussid ja miinused, aga ka õigusriigi sügavam tähendus ja kohtuvõimu piirid. 

Lisaks antakse ülevaade põhiseaduslikkuse järelevalve kohtupraktikast ja lahendite täitmisest. Ei puudu ka tavapärased aastakokkuvõtted: ülevaade mitmest olulisest Riigikohtu 2016. aasta lahendist, tööst rahvusvahelistes organites ja kohtunike ühingus ning kohtute menetlusstatistika. 

Kohtute aastaraamat ilmub eesti- ja ingliskeelsena ning on eeskätt suunatud kohtunikkonnale ja õigusvaldkonna spetsialistidele.

Liis Ehrminger
Riigikohtu kommunikatsioonispetsialist
730 9025 
liis [dot] ehrmingeratriigikohus [dot] ee