Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Konkurentsiamet pole pädev kontrollima jäätmekeskuse tasusid

25. aprill 2019
PrintPDF

Riigikohtu halduskolleegium jättis tänase otsusega jõusse ringkonnakohtu lahendi, millega tühistati Konkurentsiameti ettekirjutus MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus teenustasu vähendamiseks.

Jäätmekeskus on Lääne-Viru omavalitsuste mittetulundusühing, mis korraldab jäätmeveo hankeid Rakvere linnas ning Sõmeru ja Vinni vallas. Konkurentsiameti ettekirjutuse järgi nõudis keskus jäätmevaldajatelt nendega arveldamise eest põhjendamatult kõrget tasu. Riigikohus leidis, et jäätmekeskuse tegevus ei ole ettevõtlus konkurentsiseaduse mõttes, vaid jäätmekeskuse kaudu jäätmevedu korraldades teostavad omavalitsused avalikku võimu. Arveldamine on üksnes abistav tegevus, mitte eraldi teenus.

Jäätmevedu on tihti korraldatud hoopis selliselt, et jäätmevedaja arveldab klientidega otse. Sellisel juhul on arveldamine osa jäätmevedaja ettevõtlusest ning selle eest võetav tasu allub Konkurentsiameti järelevalvele. Praegusel juhul oli jäätmevedu korraldatud jäätmeseaduse varasemate sätete alusel. Selle mudeli järgi on jäätmevedaja kliendiks jäätmekeskus, kes ühtlasi arveldab jäätmevaldajatega, nõudes neilt avalik-õiguslikku tasu. Rakendussätted võimaldavad jätkata jäätmevedu sellisel viisil kuni lepingute kehtivusaja lõpuni. Kui jäätmevaldaja leiab niisuguses olukorras, et temalt nõutav avalik-õiguslik tasu on põhjendamatult kõrge, on tal õigus see vaidlustada halduskohtus.

 

OTSUS

Iris Raudsik
Kommunikatsioonispetsialist
iris [dot] raudsikatriigikohus [dot] ee
+372 7309 025