Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Koolitusnõukogu esimehena jätkab Margit Jõgeva

8. juuni 2020
PrintPDF

Kohtunike koolituse eest vastutav koolitusnõukogu valis esimehena jätkama Tartu Maakohtu kohtuniku Margit Jõgeva.

Koolitusnõukogu vastutab kohtunike koolituse eest − nõukogu kinnitab kohtunike koolituse strateegia ja iga-aastased koolitusprogrammid ning kohtunikueksami programmi.

Koolitusnõukogu esimehe Margit Jõgeva sõnul on koolitusnõukogul oluline roll kogu kohtusüsteemi praeguses ja edasises arengus. „Koolitusnõukogu on aktiivselt kaasa rääkinud kohtusüsteemi arengut puudutavates olulistes küsimustes, mille tulemusena on meil täna lisaks kohtunike koolitusele välja kujunenud arvestatav kohtujuhtide koolitus, alustava kohtuniku koolitus ja kohtujuristide koolitus,“ sõnas Jõgeva.

Ühe koolitusnõukogu prioriteedina nimetab Jõgeva alustavate kohtunike koolitamist, millega tehti algust kolm aastat tagasi. Lisaks praegu toimuvatele oskuskoolitustele (sealhulgas menetluse juhtimine, suhtluskoolitus, stressiga toimetuleku koolitus) on alustavaid kohtunikke plaanis lähitulevikus toetada juhendajate ehk mentoritega. Samuti tuleks tema sõnul rohkem tähelepanu pöörata staažikate kohtunike ning kohtujuristide koolitusvajadusele.

Niisamuti on arenguruumi koolitusprogrammis. „Kohtunikele pakutav koolitusprogramm võiks sisaldada lisaks õigusele ka teisi kohtumõistmisega haakuvaid eluvaldkondi,“ märkis Jõgeva.

Margit Jõgeva ootab kohtunikelt aktiivset osalemist koolitusprogrammi koostamisel. „Kutsun kohtunikke aktiivselt tegema ettepanekuid, millistel koolitustel te osaleda sooviksite.“ Kõik mõtted seoses kohtunike koolitusega on oodatud aadressile koolitusvajadusatriigikohus [dot] ee

Koolitusnõukokku kuuluvad kaks esimese astme, kaks teise astme ja kaks Riigikohtu kohtunikku ning prokuratuuri, advokatuuri, justiitsministeeriumi ja Tartu Ülikooli esindaja. Alates 2020. aasta veebruarist on koolitusnõukogu liikmed Kalev Saare, Heiki Loot, Oliver Kask, Madis Ernits, Margit Jõgeva ja Tiia Mõtsnik. Asendusliikmed on Velmar Brett, Peeter Pällin ja Kaire Pullerits.


Margit Jõgeva