Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kreeka president külastas Riigikohut

1. juuni 2022
PrintPDF

Eile, 31. mail külastas Riigikohut Eestis ametlikul visiidil viibiv Kreeka president Katerina Sakellaropoulou.

Sakellaropoulou on endine kohtunik ja tänu sellele kujunes kohtumine Riigikohtu esimehe Villu Kõve ning riigikohtunike Saale Laose ja Ivo Pilvinguga väga sisuliseks – arutleti nii Euroopa kui ka Eesti õiguse üle.

Muu hulgas räägiti Euroopa Liidu õiguse ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni kohaldamisest, põhiseaduse ja Euroopa Liidu õiguse vahekorrast ning sellest, kui palju ja milliseid kaebusi Euroopa Inimõiguste Kohtusse esitatakse.

Samuti selgitasid riigikohtunikud lähemalt, kuidas toimib siinne kohtukorraldus ja -menetlus. Näiteks oli kõne all menetluse kiirus, tõhusus ning kuidas digitaalsed lahendused võimaldasid hoolimata pandeemiast jätkata igapäevast õigusemõistmist.

President ja tema kaaskondlased uurisid põhjalikult ka seda, kuidas toimub Eestis põhiseaduslikkuse järelevalve, milline on Riigikohtu pädevus järelevalve asjades ja milliseid otsuseid on viimastel aastatel tehtud.

Fotod: Raigo Pajula