Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Küsi Riigikohtu esimehelt kohtukorralduse ja õigusemõistmise kohta

4. jaanuar 2011
PrintPDF
Riigikohtu 91. aastapäeva puhul vastab Riigikohtu esimees Märt Rask 12. jaanuaril küsimustele kohtukorralduse ja õigusemõistmise olukorra kohta Eestis. Küsimusi võivad esitada kõik soovijad.

Riigikohtu esimees vastab küsimustele 12. jaanuaril kell 14 Riigikohtus (Lossi 17, Tartu) toimuval avatud uste päeval. Küsimusi saab saata nii elektrooniliselt aadressil piret [dot] lehemetsatriigikohus [dot] ee (märgusõnaga "Aastapäeva küsimus") kui esitada vahetult kohapeal. Ka  e-kirjaga saadetud küsimustele vastab Riigikohtu esimees suuliselt 12. jaanuaril kell 14.

Kui Sind huvitab, miks kohtud teevad liiga leebeid või karme otsuseid, miks kohtuotsused pakuvad erinevaid tõlgendusvõimalusi ja on eemalt vaadates ebajärjekindlad, miks Riigikohus kõiki kaebusi menetlusse ei võta või kas ja kuidas kontrollitakse kohtunike tööd, siis nüüd on võimalus seda kõike teada saada. Küll aga ei saa Riigikohtu esimees vastata küsimustele, mis puudutavad konkreetseid kohtutes menetluses olevaid või menetlusse tulla võivad kaasuseid.

Osalemisest kohtumisel palun eelnevalt teatada telefonil 730 9002 või e-posti aadressil Piret [dot] Lehemetsatriigikohus [dot] ee. Riigikohtu esimehega kohtumisele järgneb lühike ekskursioon Riigikohtu hoones.


Info:

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Tel 730 9042