Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Küsitlus juristidele tsiviilkohtumenetluse kiirusest ja kiirendamise võimalustest

22. mai 2012
PrintPDF

32. Eesti õigusteadlaste päevade korraldustoimkond viib konverentsi ettevalmistamiseks läbi küsitluse tsiviilkohtumenetluse kiirusest ja kiirendamise võimaluste kohta kohtunikele, advokaatidele, pankrotihalduritele ja teistele professionaalselt kaasatud isikutele. Küsitlusele saab vastata siin:  http://www.iuridicum.ee/kysitlus#pg142.


Teie panus on õigusteadlaste päevade parema sisu loomiseks väga oodatud.