Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kuulutati välja konkurss viiele kohtunikukandidaadi kohale

11. märts 2010
PrintPDF
Justiitsminister kuulutas 10. märtsil 2010. a Ametlikes Teadaannetes välja konkursi kahele Harju Maakohtu ja kolmele Viru Maakohtu kohtunikukandidaadi kohale.


 
Avaldus konkursil osalemiseks, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi koopia ja kohtunikukandidaadiks kandideerija isikuandmete ankeet esitatakse kohtute seaduse § 47 ning § 61 lg 1 ja 2 kohaselt justiitsministrile ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.


Dokumendid esitatakse märgusõna "Kohtunikukandidaadi konkurss" all Justiitsministeeriumi aadressil Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn või elektrooniliselt aadressil infoatjust [dot] ee.
 
Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta saab telefonil 680 3117.

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist