Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Muudatused Riigikohtu kolleegiumites

8. Detsember 2009
PrintPDF

Kriminaalkolleegiumi esimehe kohalt lahkus omal soovil Hannes Kiris, tema asemele valis Riigikohtu üldkogu riigikohtunik Priit Pikamäe. Kriminaalkolleegiumisse kuulub kuus riigikohtunikku.

Üldkogu vabastas põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi kaks pikaaegsemat liiget Indrek Koolmeistri ja Hannes Kirise liikme kohustustest  ja nimetas uuteks liikmeteks riigikohtunikud Ott Järvesaare ja Jüri Põllu. Kolleegiumisse kuulub üheksa riigikohtunikku, kolleegiumi tööd juhib Riigikohtu esimees Märt Rask.

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist