Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Oodatakse ettepanekuid kohtute aumärgile

30. oktoober 2017
PrintPDF
Ettepanekuid kohtute haldamise nõukoja poolt sisse seatud kohtute aumärgi kandidaatide kohta võivad esitada kõik kohtunikud ja juristide kutseühendused kuni 8. jaanuarini.


Kohtute aumärgi väljaandmisega soovitakse tunnustada kohtunike kõrgetasemelist kutsetööd ning panust Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arengusse. Aumärki antakse välja alates 2017. aastast. Statuudi kohaselt tunnustatakse igal aastal kuni kolme kohtunikku mõnes järgnevas kategoorias:

1. pikaajaline laitmatu töö ja/või silmapaistvad saavutused kutsetöös; 
2. silmapaistev tööpanus kohtute omavalitsusorganites või töögruppides; 
3. erilised teened Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arendamisel; 
4. erilised teened kohtunikuameti ja Eesti kohtusüsteemi tutvustamisel.

Esitatavates ettepanekutes tuleb märkida nimetatud kategooria, milles kohtunik kandideerib ja sisulised põhjendused. Laekunud ettepanekuid hindab ning aumärgi omistamise otsustab selleks moodustatud statuudikohane komisjon kõige kauem teenistuses olnud kohtunikest. Komisjoni esimees on riigikohtunik Indrek Koolmeister. 

Komisjon ootab ettepanekuid hiljemalt 8. jaanuariks 2018 aadressil Piret [dot] Jarvesaaratriigikohus [dot] ee. Täiendava teabe saamiseks saab pöörduda Piret Järvesaare poole (Piret [dot] Jarvesaaratriigikohus [dot] ee, 7309 078).

Aumärgi võivad saada kõik Eesti kohtunikud. Tunnustuse pidulik üleandmine toimub 2018. aasta korralisel  kohtunike täiskogul. Kohtute aumärgi statuudiga saab tutvuda veebiaadressil https://www.riigikohus.ee/et/kohtute-haldamise-noukoda/kohtute-aumargi-statuut.

Eelmisel aastal pälvisid aumärgi kohtunikud Madis Kägu, Andrus Miilaste ja Eerik Kergandberg.

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
www.riigikohus.ee