Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Õpilastele suunatud kaasuskonkursi tööde tähtaeg on 13. november

7. November 2016
PrintPDF
Täpselt nädal on jäänud, et esitada õpilastöö Riigikohtu kaasuskonkursile. Õpilastele suunatud konkursi eesmärk on pakkuda noortele võimalust tõsta oma õigusteadvust, avardada silmaringi, arendada probleemide nägemise oskust ja objektiivsust.

Konkursil võivad osaleda kõik 9.-12. Klasside õpilased ning töid on võimalik esitada kahes kategoorias. Traditsioonilises vormis tuleb juhtum lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil, ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni.

Nii kaasuskonkursiks kui ka loovtöödeks pakume lahendamiseks kolm kaasust: tsiviilõiguse, haldusõiguse ja kriminaalõiguse valdkonnast, millest osaleja valib lahendamiseks ühe.

Kolmandat korda kuulutatakse välja ka kaasuskonkursi erikategooria – kohtujuhtum tuleb lahendada mõnes õpilasele meelepärases loovas vormis: essee, luuletus, joonistus vms. Mõlema variandi puhul oodatakse, et konkursil osaleja lahendaks kaasuses toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja väärtushinnangutest lähtudes.

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti erikategooria võitja ja juhendaja on 13. jaanuaril 2017 palutud Tartusse, kus Riigikohtu esimees tublimaid vääriliselt tänab. Täpsem info kaasuskonkursi kohta on leitav Riigikohtu leheküljel.

Täpsem info:
Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
Tel: 730 9025