Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Paldiski linnavolikogu kogunemiseks ei ole õiguslikke takistusi

21. Detsember 2009
PrintPDF
Riigikohus jättis läbi vaatamata Jaan Möldri kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale peatada Paldiski linna valimiskomisjoni esimehe volitused.

Valimiskomisjoni esimehe volitused peatati Paldiski linnavolikogu liikmete ja Paldiski linna valimisõiguslike isikute valimisõiguste kaitseks, et Paldiski linna demokraatlikult valitud esinduskogu töö saaks võimalikult kiirelt käivitatud. Volituste peatamine ei mõjuta J. Möldri õigust osaleda linnavolikogu töös.

Riigikohus selgitas varasemale praktikale tuginedes, et valimiskomisjoni esimehe volituste peatamine ei muuda võimatuks volikogu istungi kokkukutsumist seaduses ettenähtud korras. Kui esimees ei saa oma ülesandeid täita, asendab teda aseesimees, kelle valib valimiskomisjon oma liikmete hulgast.

Riigikohtu hinnangul on volikogul õigus omaalgatuslikult koguneda, kui valimiskomisjoni esimees või tema asendaja ei täida talle pandud kohustust volikogu esimene istung kokku kutsuda. "Rahva poolt valitud esindusorgani põhiseaduslike ülesannete täitmine ei saa sõltuda ühe isiku meelevaldsest tegevusest või tegevusetusest," märkis Riigikohus.

MÄÄRUS

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist