Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Pikaaegne riigikohtunik Jüri Ilvest läheb pensionile

15. jaanuar 2016
PrintPDF
Täna on 23 aastat Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liikmena töötanud Jüri Ilvesti viimane tööpäev.

Jüri Ilvest sündis 22. detsembril 1952 Tallinnas, 1971 lõpetas Tallinna X keskkooli. Aastatel 1971-1976 õppis Tartu Riiklikus Ülikoolis õigusteaduskonnas. Riigikohtu liikmeks nimetati Jüri Ilvest 1993. aastal, kuuludes Riigikohtu algkoosseisu pärast selle taasasutamist. Aastatel 1993-2003 juhtis ta Riigikohtu kriminaalkolleegiumi. Enne Riigikohut töötas Ilvest kolm aastat Eesti Ülemkohtu kohtunikuna.

„Jüri Ilvestil on muljetavaldav panus Eesti karistusõiguse loomisel ja sellealase kohtupraktika kujundamisel,“ ütles Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Riigi peaprokurör Lavly Perling märkis, et Jüri Ilvesti puhul tuleb esile tõsta oma vaatenurga pakkumist ning ühiskonna käekäigust hoolimist. „Prokuröridele on olnud oluline, et Ilvest on aastate vältel jaganud lahkelt oma teadmisi, mõtteid ja kogemusi,“ sõnas Perling. Enne kohtunikuks asumist töötas Jüri Ilvest 14 aastat prokuratuuris.

Aastal 2002 tunnustas president Arnold Rüütel riigikohtunik Jüri Ilvestit Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Vabanenud riigikohtuniku koha täitmiseks kuulutas Riigikohtu esimees välja konkursi, kriminaalkolleegiumi uue liikmena asub 1. märtsist tööle Peeter Roosma.

Kokku töötab Eesti kõrgeimas kohtus 19 kohtunikku.

 

Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja 
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846