Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Politseinike pensioni põhiseaduslikkuse küsimust hakkab arutama Riigikohtu üldkogu

7. oktoober 2014
PrintPDF
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas täna, et Tartu Halduskohtu taotlust 1. jaanuaril 2010 – 31. detsember 2012 pensioneerunud politseinikele määratud pensionite suurendamise põhiseaduslikkuse küsimuses hakkab arutama Riigikohtu üldkogu.

Tartu Halduskohus esitas käesoleval aastal Riigikohtule taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks politsei ja piirivalve seaduse § 106 lg 1 osas, milles alates 01.01.2010 kuni 01.01.2013 penisonile läinud politseinike pensioni ümberarvutamisel ei arvestatud 01.01.2010-01.01.2013 kehtinud politseinike ametipalkade vähenemist.

Kuni 31. detsembrini 2012 kehtinud politsei ja piirivalve seaduse § 106 lg 1 kohaselt arvutati politseiametniku pension ümber, kui muutus palgamäär või teenistusastmetasu. 1. jaanuaril 2013 jõustus PPVS § 106 lg 1 muudatus, mille kohaselt ei arvutata enam politseiametniku pensioni ümber, kui muutub palgamäär või teenistusastmetasu, vaid politseinikule määratu pension indekseeritakse iga aasta 1. aprilliks riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 alusel.

Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
tel 730 9025