Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President andis teenetemärgi endisele riigikohtunikule Ott Järvesaarele

23. veebruar 2016
PrintPDF
Täna, 23. veebruaril andis Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves üle Valgetähe III klassi teenetemärgi Ott Järvesaarele, tänuks suure panuse eest oma valdkonna kohtupraktika kujundamisel.

Ott Järvesaar töötas kohtunikuna 30 aastat, alustades rahvakohtunikuna esimeses astmes, sealt edasi ringkonnakohtus ja rohkem kui poole oma kohtunikustaažist kogus ta Riigikohtus töötades.

Ott Järvesaar sündis 10. juulil 1957 Pärnumaal. Lõpetas Kilingi-Nõmme keskkooli 1976. aastal. Aastatel 1978-1983 õppis Tartu Riiklikus Ülikoolis õigusteaduskonnas. Peale ülikooli lõpetamist asus tööle Jõgeva KEK-i juriskonsuldina, hiljem esimehe abi ja asetäitjana.

Aastal 1985 valiti ta Jõgeva Rajooni Rahvakohtu rahvakohtunikuks (24.05.1990 ümber nimetatud Jõgeva Maakohtuks), 1993 nimetati Tartu Ringkonnakohtu kohtunikuks. Viis aastat hiljem, 1998 nimetas riigikogu Ott Järvesaare Riigikohtu liikmeks.

Valgetähe teenetemärk on asutatud 1936. aastal Eesti rahva vabadusvõitluse mälestamiseks. Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele, samuti majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud või muude üldkasulike teenete ning saavutuste tunnustamiseks.

Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist
Riigikohus
Tel 7309025