Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President esitas ettepaneku Priit Pikamäe ametist vabastamiseks

11. jaanuar 2019
PrintPDF

President Kersti Kaljulaid allkirjastas ettepaneku, mille kohaselt vabastatakse Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist seoses tema kandidatuuriga Euroopa Kohtu kohtujuristiks.

Ettepanek edastati Riigikogule. Vastavalt Pikamäe soovile vabastataks ta ametist alates 4. veebruarist. Kuni uue esimehe ametisse nimetamiseni täidab kohtute seaduse § 27 lg 4 kohaselt Riigikohtu esimehe kohustusi staažilt vanim riigikohtu kolleegiumi esimees, kelleks on tsiviilkolleegiumi esimees Villu Kõve.