Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President Karis nimetas ametisse kolm uut kohtunikku

29. November 2021
PrintPDF

President Alar Karis nimetas esmaspäeval kohtunikena ametisse Inna Ombleri, Priit Kama ja Anna Liivi, lisaks viiakse Riigikohtu üldkogu otsusega maakohtust ringkonnakohtusse üle Janika Kallin ja Elina Elkind.

Kolme uut kohtunikku õnnitledes ütles president Karis, et see eluaegne amet paneb neile erilise vastutuse. „Iga kohtuasja õiglane lahendamine saab alguse teist endist, teie sisemisest õiglustundest ning elukogemustest. Tehes otsuseid, tuleb teil mõnikord teha raskeid valikuid. Soovin teile edu uues ametis ning olen kindel, et täidate ametikohustusi suure vastutustundega,“ sõnas Karis.

Riigipea avaldas heameelt, et kõik kolm uut kohtunikku tegelevad ka noorte juristide õpetamisega. „Loodan, et sellega jätkamiseks on teil ka edaspidi aega ja vaimujõudu,“ lisas president Karis.

Kohtunikke esitles Riigikohtu esimees Villu Kõve ja uued kohtunikud andsid riigipea ees kohtunikuvande.

Praegu riigiprokurörina töötav Inna Ombler alustab Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunikuna 1. märtsil 2022. Ombler on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal 1994. aastal. 

Ühtlasi saavad Riigikohtu üldkogu 16. novembri otsusega Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi liikmeteks senised Harju Maakohtu kohtunikud Janika Kallin ja Elina Elkind. Nende uude ametisse üleviimise täpne aeg pole veel kinnitatud.

Elkind on tegutsenud kohtunikuna alates 2018. aastast, enne seda töötas ta Riigikohtus kriminaalkolleegiumi nõunikuna. Janika Kallin nimetati kohtunikuks 2006. aastal. Kallin lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal 2002. ja Elkind 2004. aastal.

Harju Maakohtu tsiviilvaldkonna kohtunikena asuvad järgmise aasta jaanuaris teenistusse Priit Kama ja Anna Liiv

Anna Liiv töötab praegu vandeadvokaadina advokaadibüroos Triniti. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis õigusteaduse magistrikraadi 2010. aastal.

Kama on hetkel ametis Justiitsministeeriumis vanglate valdkonna asekantslerina, lisaks on ta mittekoosseisuline õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Kama omandas 2016. aastal Tartu Ülikoolis filosoofiadoktori kraadi õigusteaduses, peale selle on tal 2006. aastast ärijuhtimise magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Foto: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei