Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President nimetas ametisse kaheksa kohtunikku

12. November 2015
PrintPDF
President Toomas Hendrik Ilves nimetas täna, 12. novembril ametisse ühe ringkonnakohtuniku, ühe halduskohtuniku ja kuus maakohtu kohtunikku. Kuus uut kohtunikku asuvad tööle Harju maakohtus, üks Tallinna halduskohtus ja üks Tartu ringkonnakohtus.

Teise astme kohtunikuks nimetati Tanel Saar, esimese astme kohtunikeks Kaupo Kruusvee, Kaie Almere, Nele Seping, Liisi Vernik, Külli Puusep, Merit Helm ja Vallo Kariler.

Tanel Saar asub 1. veebruarist 2016 tööle Tartu ringkonnakohtus, Kaupo Kruusvee 1. detsembrist Tallinna halduskohtus. Kõik kuus maakohtunikku asuvad tööle Harju maakohtus: Kaie Almere, Nele Seping ja Liisi Vernik alustavad tööd 1. detsembril, Külli Puusep ja Merit Helm 4. jaanuaril ja Vallo Kariler 11. jaanuaril.

Tanel Saar omandas Tartu Ülikoolis baccalaureus artiumi kraadi 1999. aastal. Aastatel 2007–2009 oli Tanel Saar kohtunikukandidaat Tartu maakohtus. 2009–2012 töötas ta Riigikohtu halduskolleegiumi nõunikuna. Alates 2012. aastast on Tanel Saar olnud Tartu halduskohtu kohtunik ja alates 01.01.2013 ka kohtu esimees.

Kaupo Kruusvee omandas Õigusinstituudis baccalaureus artiumi kraadi 2002. aastal. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Kaupo Kruusvee Tallinna ringkonnakohtus kohtujuristina (alates 08.2013), varasemalt ka Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhataja asetäitjana ja juhatajana.

Kaie Almere omandas Tartu Ülikoolis baccalaureus artiumi kraadi 2004. aastal. Aastatel 1997–2003 töötas ta Tartu maakohtus kohtuistungi sekretärina. 2005–2013 töötas Kaie Almere Harju maakohtus konsultandina ja alates 2013. aastast kohtujuristina.

Nele Seping omandas Audentese Rahvusvahelises Ülikoolis õigusteaduse magistrikraadi 2008. aastal. 2005–2007 töötas ta Harju maakohtus istungisekretärina ja aastatel 2007–2013 konsultandina. Alates 2013. aastast töötab Nele Seping Harju maakohtus kohtujuristina.

Liisi Vernik omandas Tartu Ülikooli Õigusinstituudis baccalaureus artiumi kraadi 2005. aastal. Aastatel 2005–2013 töötas ta Harju maakohtus kohtuistungi sekretäri ja vanemkonsultandina. Alates 2013. aastast töötab Liisi Vernik Harju maakohtus kohtujuristina.

Külli Puusep omandas Tartu Ülikoolis baccalaureus artiumi kraadi 1996. aastal. 1993–1997 töötas ta Riigikohtu tsiviilkolleegiumi sekretärina, 1997–2001 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi konsultandina ja alates 2001. aastast Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunikuna. Aastatel 2008 ja 2009 viibis Külli Puusep Eesti eksperdina Euroopa Kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakonnas.

Merit Helm omandas Tartu Ülikoolis magistrikraadi 2006. aastal. 2004–2006 töötas ta Advokaadibüroos Keevallik & Partnerid juristina ja vandeadvokaadi abina, 2006–2008 Advokaadibüroos Aivar Pilv vandeadvokaadi abina ja alates 2008. aastast vandeadvokaadina.

Vallo Kariler omandas Tartu Ülikoolis magistrikraadi 2007. aastal. Enne kohtunikuks nimetamist töötas ta 2004–2007 Põhja ringkonnaprokuratuuris prokuröri abina, 2007–2013 ringkonnaprokurörina, 2013–2015 ringkonnaprokurörina vanemprokuröri ülesannetes ja alates veebruarist 2015 ringkonnaprokurörina.

Fotosid kohtunike ametisse nimetamiselt saab vaadata siit.

Liis Linn
kommunikatsioonispetsialist

Riigikohus
tel. 7309025