Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President nimetas ametisse kaks kohtunikku

9. juuli 2010
PrintPDF
President nimetas 1. augustist esimese astme kohtunikena ametisse Monika Laatsiti ja Innokenti Menšikovi.

Monika Laatsit on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse erialal 1998. aastal ning on omandanud magistrikraadi õigusteaduses Kesk-Euroopa Ülikoolis Ungaris (2000). 20072009 oli ta Tallinna Halduskohtus kohtuniku ettevalmistusteeistuses, augustist 2009 kuni kohtunikuametisse asumiseni on ta  teenistuses Riigikohtu halduskolleegiumi nõunikuna.
 
Innokenti Menšikov on lõpetanud Peterburi Riikliku Ülikooli 1996. aastal. Kuni kohtuniku ametisse asumiseni on ta teenistuses Viru Ringkonnaprokuratuuris vanemprokurörina.
 

President Toomas Hendrik Ilves, Innokenti Menšikov, Monika Laatsit, Riigikohtu esimees

Märt Rask. Foto Toomas Volmer.

President vabastas alates 24. augustist kohtunikuametist Tartu Maakohtu kohtuniku Ülo Vijari tema enda soovil ning 1. jaanuarist 2011. a Viru Maakohtu kohtuniku Sirja Toominga tema enda soovil.

Mailin Aasmäe

kommunikatsioonispetsialist