Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

President tegi ettepaneku nimetada Riigikohtu esimeheks Villu Kõve

15. jaanuar 2019
PrintPDF

President Kersti Kaljulaid tegi 14. jaanuaril Riigikogule ettepaneku nimetada Riigikohtu esimeheks tunnustatud õigusteadlane ja praegune Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Villu Kõve.

„Meie kohtusüsteem on tugev, toimiv, sõltumatu ja Eesti rahvas usaldab seda. Seepärast pean oluliseks, et ka riigikohtu järgmine juht tuleks kohtusüsteemi seest,“ ütles riigipea oma otsust allkirjastades ning rõhutas, et Riigikohtu esimees ei ole üksnes kohtute juht, vaid õigusriigi üks peamisi eestkõnelejaid meie avalikus ruumis. 

Riigikogule saadetud ettepanekus toob riigipea välja, et Villu Kõve on tugeva akadeemilise tausta ja pika kohtunikutöö kogemusega hinnatud jurist. Kõve on osalenud enamike tsiviil- ja äriõigust reguleerivate õigusaktide ettevalmistamisel ja nende kommenteerimisel ning andnud olulise panuse Eesti juristide ettevalmistamisele, õpetades ülikoolides ja juhendades mitmeid väitekirju. 

Ettepanekut tehes konsulteeris president ka kõigi parlamendierakondadega. President teeb ettepaneku nimetada Villu Kõve ametisse alates 4. veebruarist, mil lõpevad senise esimehe Priit Pikamäe volitused.