Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Priit Pikamäe: kohtunikukonkursside õnnestumiseks tuleb muuta kohtute seadust

16. veebruar 2015
PrintPDF
Reedel, 13. veebruaril kohtunike aastakoosolekul ettekande pidanud Riigikohtu esimees tõdes, et kohtunikuks saamise korraldus vajab kohtusüsteemi põlvkonnavahetusest tingituna põhjalikku muutmist.

 
Lähiaastatel seisab kohtusüsteemil ees ulatuslik põlvkonnavahetus, mil pensioniikka jõuab kolmandik või rohkem kohtunikkonnast. See toob endaga kaasa vajaduse leida kohtutesse arvestataval hulgal kohtunikuametisse sobivaid tugevaid juriste.
 
Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe sõnul on tegemist kogu kohtusüsteemi tuleviku aspektist väga olulise küsimusega, kuna kohtunikukonkursside ajakulukus ja osades piirkondades vajaliku kvalifikatsiooniga juristide puudumine võib hakata tõsiselt takistama õigusemõistmist.
 
Tegemist on esimese korraga pärast kehtiva kohtute seaduse jõustumist 2002. aastal, mil sellest tulenev kohtuniks saamise korraldus on võetud tervikliku vaatluse alla kõigis selle lülides, puudutades nii kohtunikukoha vabanemist, konkursi väljakuulutamist kui ka kandidaaditeenistuse, kohtunikueksamikomisjoni ning noorkohtuniku spetsiifilise ettevalmistusega seotud küsimuste läbitöötamist.
 
Pikamäe hinnangul tuleb kohtunikukonkursside paremaks õnnestumiseks vältimatult revideerida kehtivat kohtute seadust. “Olemasolev seadusandlik kohtunikuks saamise korraldus näib vaikimisi lähtuvat arusaamast, et konkurssidel valitseb kandidaatide üleküllus, samas kui tegelikkus on hoopis vastupidine,“ märkis Pikamäe kohtunike ees peetud ettekandes.
 
Pikamäe kinnitusel ei pea kohtusüsteem teiste õiguselukutsetega uute töötajate pärast konkureerides silmas ükskõik millist juristi, vaid üksnes keskmisest kõrgema kvalifikatsiooniga inimesi. Väärt juristide värbamiseks käib aga tihe konkurents ja olemasolevate tingimustega ei ole kohtunikuamet juristkonnas atraktiivne valik. Riigikohtu esimehe hinnangul ei tohi aga kindlasti kohtunikule esitatavate nõuete latti alla lasta, pigem tuleks soodustada advokaatide ja prokuröride kohtunikuks kandideerimist.

Riigikohtu esimehe ettekanne on täies mahus leitav kodulehelt.
 
Lugupidamisega,
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846