Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Priit Pikamäe valiti Euroopa kõrgemaid kohtuid koondava ühenduse presidendiks

24. oktoober 2016
PrintPDF
Euroopa Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühendus koondab Euroopa Liidu liikmesriikide tsiviil- ja kriminaalvaidlusi lahendavate kõrgemate kohtute esimehi. Riigikohtu esimehest Priit Pikamäest saab  ühenduse seitsmes esimees ja tema ametiaeg kestab kaks aastat.

Priit Pikamäe nimetamine ühenduse presidendiks toob Riigikohtu jaoks kaasa eesistumise alates järgmise aasta 1. jaanuarist. See tähendab Eesti kõrgema kohtu suuremat rolli organisatsiooni tegevuse kujundamisel, ühenduse juhatuse kohtumiste ning iga kahe aasta tagant toimuva üldkogu korraldamist.

“Ühenduse eesmärgiks on tihendada kõrgemate kohtute omavahelist koostööd ja infovahetust. Järgmistel aastatel soovime üha enam tugevdada ka suhteid Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtuga. Euroopa liidu õiguse ja inimõiguste konventsiooni üha suureneva mõjujõu tõttu on need kontaktid olulised nii riigiüleste kohtute arvamuse saamiseks kui ka ülemkohtute ühiste positsioonide selgitamiseks,” märkis Priit Pikamäe.

Organisatsiooni liikmeteks on kõigi 28 Euroopa Liidu liikmesriigi kõrgemad kohtud. Vaatlejaliikme staatuses on Lichtensteini, Montenegro ja Norra ülemkohtud. Organisatsiooni varasemad presidendid on olnud Prantsuse kassatsioonikohtu, Suurbritannia, Taani, Austria, Hollandi ja Iirimaa ülemkohtu esimehed.

Riigikohus on organisatsiooni liige alates selle loomisest 2004. aasta kevadel. Kaks aastat tagasi valiti Priit Pikamäe ühenduse juhatuse liikmeks, olles esimene Balti riikide kõrgemate kohtute esimees selles rollis.

Merje Talvik
Kommunikatsioonijuht
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846