Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Rask: Ei kohtunikkond ega rahvas ole rahul Euroopa keskmisega

10. veebruar 2012
PrintPDF
Täna Narvas toimuval kohtunike täiskogul peetud kõnes rääkis Riigikohtu esimees Märt Rask kohtute arengueesmärkidest ning selgusetusest nende täitmise osas, sest ei justiitsministeerium ega Riigikogu pole kohtukorralduse parendamiseks  nähtaval kujul tahet ilmutanud.

„Põhiolemuselt on Eesti õigusemõistmise tase Euroopa tugev keskmine, mida ei pruugi ühelgi poliitikul häbeneda,“ rääkis Märt Rask. „See tähendab, et kohtusüsteem ei tekita poliitikutele suuri muresid. Meil on keskpäraselt toimiv sõltumatu kohtusüsteem. Kas aga kohtunikkond, kes näeb seestpoolt lahendamist vajavaid probleeme, ja rahvas, kes peab taluma seda keskpärasust, sellega rahule jääb, on iseküsimus.“

Kohtusüsteemi suurima probleemina nimetas Rask 18 täitmata kohtuniku ametikohta. „Praeguse seisuga on kohtunike kohti 242, millest 18 täitmata kohta moodustab umbes 8%. Kuna kohtuhalduse rahakott on justiitsministri käes, siis saab minister lihtsa rehkenduse tulemusena otsustada, millal vakantse koha täitmiseks konkurss välja kuulutada või selle väljakuulutamisega viivitada, et tekkiks n-ö kohtute rahaline reserv,“ taunis Riigikohtu esimees ministeerium eelarvevangerdusi, millel pole taga selgelt väljaöeldud otsustusi.

Märt Rask avaldas  lootust, et minister ütleb oma esinemises välja selge poliitilise seisukoha, kas ja kui, siis millal, kavatseb valitsuskoalitsioon kohtusüsteemi õigusliku arendamisega tegeleda.

Riigikohtu esimehe kõne tekstiga saab tutvuda siin.

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja