Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikogu nimetas Heili Sepa riigikohtunikuks

24. November 2021
PrintPDF

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul kinnitas parlament kolmapäeval, 24. novembril Riigikohtu kriminaalkolleegiumi uueks liikmeks Heili Sepa.

Villu Kõve sõnul võimaldab Heili Sepa pikaajaline ja mitmekülgne avaliku teenistuse kogemus tal oluliselt panustada kriminaalkolleegiumi töösse ja Eesti karistusõiguse edasiarendamisse. „Heili Sepp on väga hea kriminaalmenetluse asjatundja, kuid kindlasti tugevdab ta ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve valdkonda,“ märkis Riigikohtu esimees. 

Heili Sepp ise ütles, et riigikohtuniku amet on tänuväärne võimalus anda senisest veelgi tõhusam panus Eesti kriminaalmenetluse kujundamisse – selle loogilisemaks ja tõhusamaks muutmisesse: „Loodan, et minu kriminaalõiguse valdkonnas töötatud aastad, mida on paari kuu pärast kakskümmend viis, ja nende käigus saadud loendamatud õppetunnid kuluvad Riigikohtu töös ära ning saan luua uues ametis võimalikult hästi ja palju õigusrahu ja õiglust.“ 

Sepp on õppinud Tartu Ülikoolis õigusteadust ja religiooniantropoloogiat ning töötanud õiguse valdkonnas mitmetel eri ametikohtadel. Praegu on ta Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik ja töötas enne seda Viru Maakohtu kohtunikuna.  

Enne kohtunikuks saamist oli Sepp ametis Õiguskantsleri Kantseleis nõunik-osakonnajuhatajana ja õiguskantsleri asetäitjana. Varem on ta tegutsenud Justiitsministeeriumis karistusõiguse ja menetluse talituse juhatajana ning kriminaalpoliitika asekantslerina. Samuti on Sepp töötanud pikemat aega prokuratuuris, alustades abiprokurörina ning lõpetades juhtiva riigiprokurörina. 

Lisaks pikaajalisele teenistuskäigule avalikus sektoris on Sepp avaldanud arvukalt õigusteemalisi artikleid ja arvamuslugusid. Ta on ka üks Eesti põhiseaduse kommenteeritud väljaande kaasautoreid. Peale selle on Sepp andnud märkimisväärse panuse karistusõigust ja kriminaalmenetlust puudutavate eelnõude ning seadusmuudatuste väljatöötamisel.  

Riigikohtu liikme koht vabaneb Jüri Põllu pensionile jäämise tõttu. Sellele ametikohale toimus avalik konkurss, millel osales seitse inimest. Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulas ära kohtute haldamise nõukoja ja Riigikohtu üldkogu arvamuse ning otsustas esitada Heili Sepa kandidatuuri. 

Riigikogu kiitis Heili Sepa riigikohtunikuks nimetamise heaks 54 poolt- ja 21 vastuhäälega. Ta asub ametisse järgmise aasta 1. märtsil. 

Foto: Kairit Leibold, ERR