Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikogu nimetas Juhan Sarve riigikohtunikuks

21. November 2019
PrintPDF

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetas Riigikogu riigikohtunikuks Tartu ringkonnakohtuniku Juhan Sarve, kes asub ametisse tuleva aasta 3. veebruaril.

Juhan Sarv on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna cum laude. Aastatel 2002–2017 töötas Sarv Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna. Alates 2017. aasta augustist on ta töötanud Tartu Ringkonnakohtu kohtunikuna.

„Juhan on Eesti üks parimaid karistusõiguse ja kriminaalmenetluse asjatundjaid ja mul on hea meel teda meie meeskonnas näha,“ märkis Riigikohtu esimees Villu Kõve.

Lisaks pikaajalisele töökogemusele kohtusüsteemis on Juhan Sarv panustanud autorina mitmete oluliste erialaväljaannete ning teaduspublikatsioonide koostamisse. Ta on karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, Eesti Vabariigi põhiseaduse, kohtute seaduse ja valmiva põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse kommentaaride üks autoritest. Samuti on ta kirjutanud artikleid kriminaalmenetluses tsiviilhagi lahendamisest, maksu- ja ametialastest süütegudest ning Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikast. Neil teemadel on ta koolitanud ka kohtunikke, prokuröre ning Maksu- ja Tolliameti ametnikke.

Juhan Sarve riigikohtunikuks nimetamise poolt hääletas 67 saadikut. Vastuhääli oli 3 ja erapooletuid ei olnud. Juhan Sarv asub tööle Riigikohtu kriminaalkolleegiumis Euroopa Inimõiguste Kohtusse suunduva Peeter Roosma asemele.

 

Susann Kivi
Riigikohtu pressiesindaja
+372 5333 9846
susann [dot] kiviatriigikohus [dot] ee