Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikogu nimetas Kaupo Paali riigikohtunikuks

14. mai 2019
PrintPDF

Riigikogu nimetas täna Riigikohtu liikmeks Kaupo Paali, kes alustab Riigikohtu tsiviilkolleegiumis tööd 1. septembril. 

2007. aastal nimetas president Kaupo Paali esimese astme kohtunikuks ning ta alustas tööd Harju Maakohtus. 2009. aastal asus Paal tööle Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumisse. 

"Paal on kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine elu- ja töökogemus võimaldab tal oluliselt panustada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi töösse ja Eesti tsiviilõiguse edasiarendamisse," märkis Riigikohtu esimees Villu Kõve.

Paal on olnud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, vastutades põhiõppes kohustusliku "Asjaõiguse" õppeaine läbiviimise eest. Koolitajana on Paal läbi viinud mitmeid Eesti õiguskeskuse ja riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna korraldatud kohtunike ja kohtuteenistujate, advokaatide ning prokuröride koolitusi. 2014. aastal pälvis ta kohtunike koolitusnõukogu poolt „Parima koolitaja“ tunnustuse.

Paal on avaldanud mitmeid teadusartikleid tsiviilõiguse valdkonnas. Samuti on ta autorina panustanud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, asjaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisse. 

 

Iris Raudsik
Kommunikatsioonispetsialist
iris [dot] raudsikatriigikohus [dot] ee
+372 7309 025