Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikogu nimetas riigikohtunikuks Urmas Volensi

23. september 2020
PrintPDF

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul kinnitas parlament kolmapäeval Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uueks liikmeks vandeadvokaat Urmas Volensi.

Villu Kõve sõnul on Urmas Volens väga mitmekülgne jurist, kel on pikaajaline töökogemus nii riigiametniku, vandeadvokaadi kui ka õigusteaduse õppejõuna. „Volens on Eesti üks paremaid eraõiguse asjatundjaid ja seeläbi suurepärane täiendus Riigikohtu tsiviilkolleegiumile,“ märkis Riigikohtu esimees.

„Mulle on tähtis, et Riigikohtus oleks esindatud erinevad vaated ja Volens aitab siia juurde tuua välist vaadet,“ lisas Kõve. Ta tõstis esile ka Volensi juhtimiskogemust Eesti õiguskorra arendamisel Justiitsministeeriumis ja advokaadibüroo ülesehitamisel.

Praegune advokaadibüroo Nove vandeadvokaat ja partner Volens on tegutsenud õiguse valdkonnas 22 aastat. Aastail 1998–2009 töötas ta eri ametikohtadel Justiitsministeeriumis, viimati asekantslerina. Sel perioodil osales Volens paljude era- ja avaliku õiguse valdkonna seaduste väljatöötamisel ning täiendamisel. Aastail 2010–2016 tegutses ta vandeadvokaadi ja nõunikuna Soraineni advokaadibüroos.

Samuti on Volens panustanud tsiviilõiguse õpetamisse ja arendamisse Tartu Ülikoolis, kus ta kaitses 2011. aastal doktorikraadi. 2015. aastast on ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas tsiviilprotsessi dotsent. Volens on arvukate õigusalaste artiklite ja raamatute kaasautor.

„Riigikohtusse tööle asumine on minu jaoks suurepärane võimalus panustada Eesti õiguse arengusse,“ lausus vastne riigikohtunik. „Loodan, et suudan oma teadmiste ja kogemustega aidata kaasa tsiviilasjade õiglasele ja kiirele lahendamisele ning sellele, et ükski inimene ei peaks lahkuma kohtust tundega, et kohus ei ole tema muresse piisavalt süvenenud.“

Urmas Volensi kandidatuuri toetas 68 Riigikogu liiget, vastu oli 19 ja erapooletuks jäi kaks.

Volens asub Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liikmena ametisse 1. novembril, kui riigikohtunik Henn Jõks siirdub pensionile.


Urmas Volens (foto: erakogu)

 

Arno Põder
Riigikohtu pressiesindaja
+372 55 637 043